Prítomnosť je smútkom minulosti a nádejou budúcnosti

Hip-Hopova deklaracia mieru

10. july 2007 at 22:03 | LoveAffair |  Hip-Hop
HIP-HOPOVÁ DEKLARÁCIA MIERU ::: I. Hip-hop je termín, ktorý vyjadruje naše nezávislé kolektívne vedomie. Naša HH komunita neustále mohutne rastie. Hip-hop je vyjadrovaný prostredníctvom 4 elementov. Sú to Graffiti art, Breakdance, MC-ing a DJ-ing. HH kultúra má svoju vlastnú reč, vlastné zákony ulice a pravidlá. Hip-hop je životný štýl..... II. Hiphopová kultúra rešpektuje dôstojnosť a sviatosť života každého jednotlivca bez akejkoľvek sebe menšej diskriminácie alebo predsudku. Každý z nás má bojovať za dar života s kýmkoľvek, kto sa rozhodne ukončiť život niekoho iného, alebo s tým, kto sa snaží zmeniť jeho prirodzený vývoj...... III. Hiphopová kultúra rešpektuje práva a dohody vlastnej kultúry svojej zeme a svojej politiky. Člen komunity nikdy neignoruje práva ostatných, plní svoje záväzky a sľuby..... IV. Hiphopová kultúra oslavuje ženstvo aj mužnosť, sesterstvo, bratstvo, deti a rodinu. Sme si vedomí toho, že pokiaľ niekomu úmyselne ublížime- či už fyzicky alebo psychicky a vyjadríme k nemu úmyselne neúctu, ohrozí to dôstojnosť a povesť našich detí, rodičov aj predkov. Tým, že si vyberieme tento spôsob života, uznávame náš veľký vplyv na spoločnosť a predovšetkým na naše deti, za ktorých práva budeme bojovať a urobíme všetko pre ich šťastie a ochranu ich života..... V. Pojem hip hop má definovať aj sebaobranu, vzdelávanie seba samého, rozvíjanie svojej osobnosti a podporu mieru. Člen komunity by tak mal vždy reprezentovať nielen sám seba, ale aj svojich priateľov a ukazovať zo seba verejnosti to najlepšie. Svoju najlepšiu prácu a svoje najlepšie myšlienky..... VI. Snažíme sa o rozvoj a šírenie našej kultúry, ale rešpektujeme aj ostatných. Neúčastníme sa akcií, ktoré majú za účel zničiť alebo zmeniť možnosť jednotlivca existovať a žiť produktívne a v mieri. Tým, že všetci patríme do jednej obrovskej rodiny, sa všetci zaväzujeme k čistému obchodu a poctivosti pri všetkých jednaniach a transakciách..... VII. Hip Hop je taktiež esenciou zábavy. Mnoho prvkov hip hopovej kultúry je zneužívaná pre peniaze. V každom prípade, pravý hip hop nie je na predaj. Je to totižto časť nás samých. Hip hop nie je produkt... VIII. Spoločnosti, korporácie, neziskové organizácie, rovnako ako jednotlivci a skupiny, ktoré neťažia z použitia, výkladu alebo využitia termínu hiphop, sú poverení tlmočiť a odpovedať na citlivé kultúrne otázky, týkajúce sa všetkých 4 elementov a s ohľadom na naše zákony..... IX. V USA bol 3.máj vyhlásený ako Deň rapu. Tento deň majú hiphoperi ukázať svoj talent a predviesť to najlepšie, čo zo seba dokážu dostať. Každý tretí týždeň v máji je Hiphop Appreciation week, behom ktorého spomíname na našich predchodcov, premietame a hovoríme o dnešnej kultúre a ceníme naše vlastné zákony. November je mesiac histórie hip hopu. Behom celého novembra si pripomíname tie najlepšie chvíle a počiny v hip hopovej kultúre a učíme sa z histórie... X. Vzťahy považujeme za najdôležitejšiu vec v životnom rebríčku priorít. Staviame na lásku, dôveru, rovnosť a rešpekt. Nepodvádzame svojich priateľov, nezneužívame ich k svojmu prospechu a neklameme im.... XI. Hiphopová komunita je súčasťou medzinárodnej kultúry, ktorá prijíma všetkých, ktorí sú ochotní rešpektovať ich pravidlá a zákony a zároveň aj všetky národy, náboženstvá a štýly ľudí, s ktorými potom komunikujú prostredníctvom svojich najlepších prác. HH kultúra, to je spojenectvo ľudí mnoho národov, ľudí multizručných, multikultúrnych, s obrovskou vierou a sami seba a v ostatných..... XII. Člen klanu sa nikdy dobrovoľne alebo priamo úmyselne neúčastí akejkoľvek podpory ktorejkoľvek formy nenávisti, podvodov, predsudkov alebo krádeží. Zaoberajme sa vojnami vo vnútri seba. Ten, kto úmyselne poruší zákony tejto ústavy alebo úmyselne odmietne jej rady, zaplatí vždy sám za svoje činy..... XIII. Hiphopová kultúra odmieta násilie a vždy hľadá diplomaticky nenásilné stratégie k vyrovnaniu všetkých sporov. Hiphoperi sú v rámci možnosti tolerantní, rozvážni, zhovievaví a rešpektujúci chyby ostatných. Vojna je úplne posledné možné riešenie, keď sa preukáže, že všetky ostatné prostriedky opakovane zlyhali..... XIV. Hiphoperi bojujú proti nespravodlivosti, formujú ohybnejšiu a otvorenejšiu, prístupnejšiu spoločnosť a tolerantnejší svet, kde bude viac mieru. Hiphopová kultúra maximálne podporuje dialóg medzi ľuďmi rôznych presvedčení a mierové akcie, ktoré nás všetkých spojujú.. XV. Rešpektujeme prírodu a učíme sa z jej zvyklostí, bez ohľadu na to, na ktorom mieste našej planéty sa práve nachádzame. Naša kultúra udržuje k prírode posvätnú úctu a bere ako svoju povinnosť prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi ľuďmi a nezávislosti, podporuje voľnomyšlienkarstvo a prirodzené učenie sa skrz vesmír. Táto planéta, známa ako Zem, je náš rodič. Je to naše všetko a my by sme mali rešpektovať jej zákony a pravidlá, rovnako ako jej ostatných obyvateľov.... XVI. Hiphopoví pionieri, priekopníci, legendy, učitelia a predkovia nesmú byť nesprávne citovaní, ich myšlienky sa nesmú nikdy podávať skreslené, alebo upravené. Nikto o sebe nemôže nikdy tvrdiť, že je hiphopovou legendou, pretože tou sa stáva až po smrti.... XVII. Hiphoperi sú povinní pomáhať ostatným tak často, ako je to možné. Je povinnosťou každého z nás pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, obmedziť ľudské utrpenie a napraviť nespravodlivosť. V hip-hope je ukážkou najvyššieho rešpektu, keď človek rešpektuje sám seba a všetkých ostatných okolo. Naša HH kultúra je uchovávaná, dobre živená a vyvíja sa rovnako ako sa vyvíjame my a ostatní ľudia.... XVIII. Hiphopová kultúra je tvorená obrovským hiphopovým spoločenstvom. Každý z nás by si mal byť plne vedomý svojou silou podporovať, učiť, tlmočiť a brániť zákony tejto Hiphopovej deklarácie mieru..
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama