Prítomnosť je smútkom minulosti a nádejou budúcnosti

Ja

 
 

Advertisement