Prítomnosť je smútkom minulosti a nádejou budúcnosti

Moje vyznania

 
 

Advertisement