Prítomnosť je smútkom minulosti a nádejou budúcnosti

Rozne

 
 

Advertisement