Prítomnosť je smútkom minulosti a nádejou budúcnosti